Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności przedstawiamy nasz sposób postępowania w sprawie gromadzenia i przetwarzania informacji o użytkownikach naszego systemu sprzedaży internetowej.
1. Gromadzone i przetwarzane informacje
Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np adres IP), wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są wykorzystywane przez nas do celów technicznych, związanych z administracją serwerem.
Realizacja zamówień danego Klienta wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, nr telefonu). Podane informacje są przez nas przetwarzane do celów niezbędnych dla:
- realizacji sprzedaży (w tym wystawiania i przechowywania faktur),
- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski i skargi,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych,
- wysyłania informacji handlowych,
- windykacji należności,
- tworzenia zestawień i raportów na nasze wewnętrzne potrzeby.
2. Ochrona danych osobowych
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nasz serwis z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa i przetwarzane w sposób przejrzysty, rzetelny i według przepisów prawa.
Pozyskiwane dane to:
- imię i nazwisko/nazwa firmy,
- adres dostawy/siedziby firmy,
- numer kontaktowy oraz adres e-mail,
- NIP (w przypadku firmy).
Zgodnie z art. 13 ust.1 ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.(tzw. RODO, Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) informujemy, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski spółka jawna, 43-382 Bielsko-Biała ul. Strażacka 35, NIP 5470291279, Regon 070441818, tel. 33 499 00 30, e-mail druki@remib.eu ;
b) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016r.;
c) odbiorcą Państwa danych osobowych są firmy kurierskie/transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe konieczne do wykonania umowy sprzedaży;
d) Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a po upływie tego okresu przez pięć lat od czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego (podstawa prawna: art.5 ust.1 lit. e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r., art.74 ust.2 pkt 4 i ust.3 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r.);
e) mają Państwo prawo do:
- uzyskania informacji ze strony administratora danych osobowych, czy przetwarza on dotyczące Państwa dane osobowe oraz prawo dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
- sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
- usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
- przenoszenia danych osobowych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje w tym kontekście znajdują się w szczególności na stronie internetowej organu ochrony danych, którą można znaleźć pod adresem https://www.giodo.gov.pl/. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może skontaktować się z REMI-B sp. j. poprzez korespondencję mailową na adres zarzad@remib.eu lub pocztą tradycyjną;
f) podanie przez Państwa danych osobowych jest koniecznym warunkiem do realizacji sprzedaży. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży przez Administratora.
Krótki słowniczek przydatnych pojęć:
• cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
• log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać różne dane jak np. numer IP, z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić, skąd nastąpiło połączenie,
• adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internet; numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).

 


Zaloguj się

Zarejestruj się