Regulamin sklepu

1. Warunki ogólne

1.1    Większość produktów poligraficznych oferowanych w sklepie jest produkowana przez Sprzedającego: FH REMI z siedzibą w Bielsku-Białej przy  ulicy Strażackiej 35, NIP 547-016-41-38.

e-mail: sklep@remib.eu. Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00.

1.2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep-remib.eu oznacza, że Klient (Kupujący) akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu.

1.3. Ceny podane w sklepie wyrażone są w PLN, podane w wartościach netto i brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.

1.4. Ceną wiążącą jest cena podana w chwili zamówienia.

1.5. Zamówienia produktów objętych promocją będą realizowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia zamówienia, aż do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia promocji.

1.6. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków promocji i produktów objętych promocją oraz do jej odwołania.

1.7. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. W kolejnych podpunktach zostały przedstawione warunki składania zamówień, formy płatności, koszty wysyłki oraz warunki reklamacji.


2. Realizacja zamówień

2.1. Zamówienia składa się poprzez witrynę sklepu internetowego www.remib.eu, telefonicznie pod nr 33 499 00 30 oraz przez e-mail na adres sklep@remib.eu.

2.2. Jeśli klient nie odebrał zamówienia lub nieterminowo reguluje należności za zamówiony towar, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji kolejnego zamówienia.

2.3. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 33 499 00 30 w celu uniknięcia pomyłek.

2.4. Klient ma prawo zmienić zamówienie w całości bądź w części lub anulować je do momentu wysyłki. Jeśli z jakichkolwiek powodów zmieni zdanie, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie pracownika sklepu pod nr 33 499 00 30.

2.5. Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpłynięcia; jeśli towar nie jest dostępny w magazynie, Klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o takiej sytuacji i podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane w części bądź anulowane.

2.6. Zamówienie (forma płatności - pobranie), w przypadku 80% oferowanych artykułów, jest realizowane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu jego wpłynięcia.

2.7. Zamówienie (forma płatności – przedpłata) – jest realizowane najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek sprzedającego.

2.8. Zamówienie złożone w piątek do godziny 13.00 realizowane jest w tym samym dniu lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia. Zamówienia złożone po 13.00 realizowane są w poniedziałek.

2.9. Staramy się nie przekraczać podanego terminu realizacji, a w przypadku problemów lub opóźnień staramy się wysyłać o nich informację.

2.10. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza: podanie danych miejsca dostarczenia przesyłki, nr telefonu, adresu e-mail.

2.11. Towary dostarczane będą pod adres wskazany w formularzu.

2.12. Do każdego zamówienia zostaje dołączony paragon fiskalny lub, jeśli taki jest życzenie Klienta, faktura VAT (prosimy o zaznaczenie tego w trakcie składania zamówienia). Osoby prowadzące działalność gospodarczą prosimy, aby pamiętały o podaniu NIP-u.

2.13. Zamówienia na kwoty powyżej 500 zł netto wysyłamy na koszt sklepu.

2.14. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

 

3. Formy płatności

3.1. Zapłaty za złożone w sklepie internetowym zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:

- przedpłata (przelew bankowy); należy jej dokonać do 7 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie jest anulowane,

- płatność on-line (transakcja kartą płatniczą lub przelew elektroniczny),

- płatność przy odbiorze:

  • zapłata gotówką lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie FH REMI, w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku,
  • zapłata gotówką za towar wraz z kosztem wysyłki i kosztem pobrania bezpośrednio kurierowi dostarczającemu towar,

- zapłata z odroczonym terminem płatności przelewem, ewentualnie gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Remi-B.

3.2. Odroczony termin płatności stosowany jest dla klientów, którzy dokonali przynajmniej trzech zakupów z zastosowaniem któregokolwiek z trzech pierwszych wymienionych sposobów zapłaty, po wcześniejszym dwustronnym uzgodnieniu i dostarczeniu sprzedającemu kopii dokumentów rejestrowych nabywcy (NIP, Regon, KRS). Zgoda na zapłatę z odroczonym terminem płatności może zostać anulowana w przypadku trzech opóźnień płatniczych, przekraczających 14 dni wyznaczony termin.

3.3. Autoryzacji płatności online dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji.  Ważne! Przesyłki opłacone przelewem lub przy pomocy płatności online są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego.


4. Koszty i forma dostawy

4.1. Koszt dostawy:

- dla zamówień o wartości do 500 zł netto:

  • 20 zł  netto w przypadku przedpłaty i płatności on-line,
  • 25 zł netto w przypadku „pobrania” (zapłaty gotówką za towar wraz z kosztem wysyłki i kosztem pobrania bezpośrednio kurierowi dostarczającemu towar),

- dla zamówień o wartości powyżej 500 zł netto:  koszt dostawy i ewentualnego „pobrania” pokrywa sprzedający (FH REMI).
Powyższe koszty dostawy dotyczą tylko terenu Polski.

4.2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS Poland.

4.3. Koszty przesyłki są naliczane automatycznie, tzn. w trakcie zakupów Zamawiający zostaje poinformowany, jaki jest faktyczny koszt przesyłki.

4.4. W przypadku zainteresowania dostawą zamówienia poza granice Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia warunków wysyłki (kosztów, terminu).

 

5. Opiniowanie

5.1. Zamawiający może wyrazić swoją opinię na temat zakupu oraz o produkcie na karcie dowolnego zakupionego przez siebie produktu.

5.2. Zamawiający może również przesyłać opinię o sklepie na nasz adres: sklep@remib.eu

Państwa opinie są dla Nas bardzo ważne!

 

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”: „Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy”. Aby zwrócić zakupiony towar, musi on być oddany w stanie niezmienionym (nie może być używany, zniszczony, otwierany, naruszony w jakikolwiek sposób, również opakowanie, w tym folie i inne zabezpieczenia fabryczne).

6.2. Zamawiający ponosi koszty zwrotu towaru.

6.3. Zwrócony towar musi zostać dostarczony wraz z dowodem zakupu w ciągu 10 dni od jego otrzymania. Zwrot kwoty pieniężnej nastąpi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.4. W przypadku ewentualnych reklamacji prosimy niezwłocznie skontaktować się z naszym sklepem.

6.5. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej przesyłki w celu upewnienia się, że dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu.

6.6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. Towar reklamowany zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub zaoferujemy inne produkty dostępne w sklepie.

 

7. Odstąpienie od umowy

 Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru.

   Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić sklep o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na sklep@remi.com.pl


8. Bezpieczeństwo

8.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami w sklepie internetowym jest Sprzedający.
8.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu sprzedaży, w zakresie niezbędnym dla jej realizacji. W zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę sprzedanych towarów Klientowi, jeśli wymaga tego usługa. Dane są przekazywane dobrowolnie.
8.3. Wszystkie dane uzyskane przez sklep www.remib.eu są poufne.
8.4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia.
8.5. Klient może zastrzec przy rejestracji, czy chce/nie chce otrzymywać informacje marketingowe.
8.6. Ochrona danych osobowych Klienta opisana jest w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej sklepu    Sprzedającego.
8.7. W przypadku zapisu klienta na tzw.newsletter warunkiem skorzystania z subskrypcji jest potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO. Zgoda (potwierdzenie) na przetwarzanie oznacza wpis na listę subskrybentów z zachowaniem wszelkich praw, o których Klient został poinformowany na etapie akceptacji zgody. W przypadku braku zatwierdzenia zgody otrzymywanie newslettera nie jest możliwe.

 


9. Pozostałe informacje

9.1. Wszystkie punkty regulaminu są wiążące zarówno dla klienta, jak i dla sklepu www.sklep-remib.eu.

9.2. Wszelkie spory są rozstrzygane na drodze polubownej przez osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

9.3. W wypadku braku porozumienia na drodze polubownej, spory  rozstrzygane są przez stosowny sąd. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej z momentem złożenia zamówienia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego (FH REMI).


Zaloguj się

Zarejestruj się